tirsdag, april 14, 2009

Træningsstatus Hein, 2007

Link til 2012-træningsdagbogen.

Note pr. 12. februar 2012: artikel-links fungerer nu igen; efter navneændringen af bloggen var de alle døde til at begynde med.

I anledning af MAKONI 2007:
Træningsdagbog for PL-R Thorbjørn Hein, gænger i 3. deling i MAKONI-kompagniet.


Bemærk: Datoer markeret i fed og understreget indeholder et link med en reportage om den konkrete march.

Månedsbasis [samlet for foråret]:
DEC/JAN: 40 km [40,0]
FEB: 23,1 km [63,1]
MAR: 116,8 km [179,9]
APR: 318,4 km [498,3]
MAJ: 339,7 km [838,0]
JUN: 173,9 km [1011,6]

I ALT NOTERET FOR 2007 (kun foråret bogført): 1829,6