mandag, juli 23, 2018

Beredsskabsstyrelsens uniformsbestemmelser, august 2018

Først med det allerførste ... Jeg er netop hjemme fra tjenesterejse og så Nijmegenmarch, og hvad lå og ventede? En mail fra en god kollega i Beredsskabsstyrelsen.Derfor kan jeg nu offentliggøre Uniformsreglement for Beredsskabsstyrelsen, udgivet 6. juli 2018 og gældende fra 1. august 2018. Reglement og følgebrev ligger i den sædvanlige dropboxmappe her.

Portalen til alle lignende reglementer ligger som sædvanlig i dette link.

Lidt mere om de nye bestemmelser nedenfor.Bemærk fra følgebrevet à 6. juli:

"Arbejdet med anvendelsen af uniform og profilbeklædning er ikke afsluttet med udsendelse af uniformsreglementet. Næste skridt bliver en beskrivelse af ceremoniel i Beredskabsstyrelsen; dvs. en nærmere præcisering af hvilken uniform, der anvendes i hvilke ceremonielle situationer; f.eks. parader, hvor Beredskabsstyrelsen ikke på samme måde som forsvaret har en decideret paradeuniform. Reglementet afspejler således i sin nuværende form udgangspunktet for videre arbejde med anvendelsen af uniform og beklædning, der forankres i det kommende uniformsudvalg."
Ingen kommentarer: