Nijmegen

Kernen af Bjørnebanden stammer fra dette FN-hold.
For pro tips on how to be a Nijmegen Team Leader, check this article.

Leder du efter et nijmegenhold at gå med? Måske du passer ind på mit - læs her.

Nijmegenmarchen. Verdens største vandrebegivenhed foregår hvert år i den tredje uge af juli, fra tirsdag til fredag. Det er den såkaldte Vierdaagse i Nijmegen, Holland - i Danmark populært slet og ret kaldet Nijmegenmarchen. Der er altid bjørnebanditter med i Nijmegen, for det er et af årets absolute højdepunkter for folk med vores hobby - hvis ikke højdepunktet.

Kort sagt er det fire dages vandring på asfaltveje. Militært personel går 40 km hver dag med oppakning, der eksklusiv væske skal veje mindst 10 kilo. Kvindeligt militært personel behøver ikke bære oppakning. For civile gængere gælder det, at hverken mænd eller kvinder skal bære oppakning, men til gengæld skal civile mænd gå 50 km dagligt mod kvindernes 40 km. Distancer og vægt lempes første gang i det år, en gænger fylder 50 og lempes yderligere i det år, vedkommende fylder 60. Læs bestemmelserne i dette link.

Først soldater, siden kom civile til
Marchen blev i 1909 grundlagt af officerer, der ville fremme idræt i den hollandske hær. Formålet var at vise marchduelighed i en grad, der gjorde, at man hver dag, fire dage i træk, kunne forskyde 40-50 kilometer til fods og med oppakning - og stadig være kampklar. En time efter at være fremme ved dagens destination skulle deltagerne således kunne gennemføre diverse, fysisk krævende militærfaglige prøver.

4Daagse anno 1957.
Siden 1916 har Nijmegen - en by cirka på størrelse med Aarhus - været udgangspunkt for turen. De civile borgere i Gelderland-egnen plagede som årene gik om at måtte være med, og det fik de lov til. I vore dage sætter militære marchgængere stadig deres præg på turen, men typisk er der i vore dage "kun" 5.-6.000 uniformerede på ruten. Det skal ses i forhold til, at der er over 40.000 deltagere alt i alt. Der kunne være flere endnu, men arrangørerne har sat et loft på antallet, da der ellers vil blive for tætpakket på vejene. Og tro denne skribent, det er tæt nok, som det er. For civile gængere, der ikke har været med til marchen før, gælder det, at der er lodtrækning om pladserne. Heldigvis er danske soldater bedre stillet via Dansk Nijmegendelegation.

Dansk Nijmegendelegation
Heumensoord: Fløjen af det danske kontingent klar til parade
under ledelse af delegationen dagen inden første marchdag.
Første gang, Danmark havde officiel militær repræsentation i Nijmegen, var i 1964. Fra denne spæde begyndelse har vi i dag et fantastisk set-up: Dansk Nijmegendelegation, under ledelse af en oberst, som fra 2017 er oberst Peter Fausing, chef for Landsdelsregion Vest. Delegationen har militære læger, sygehjælpere og organisatorer, der sørger for, at det danske totalforsvar er værdige repræsentanter for fædrelandet. Hvis man kvalificerer sig via delegationen, er man sikret deltagelse uden lodtrækning. Prisen er knap 3.000 kroner. Dansk Nijmegendelegation sørgede i mange år for at gennemføre 2x40 kilometers kontrolmarcher i foråret, således at alle uniformerede under kontingentet beviseligt var parate til udfordringen i Holland.

Denne test af den fysiske form kombineret med den sundhedsfaglige støtte sørgede for, at Danmark hvert år har haft et af de kontingenter, hvorfra færrest udgår. Under nuværende chef for Hjemmeværnet blev kontrolmarcherne imidlertid sparet væk under den sædvanlige henvisning til, at områder, der ikke er "operative" til enhver tid kan ofres.

Typisk deltager 4-500 danskere i uniform, og højst et par håndfulde har hidtil plejet at give op i løbet af de 4x40 kilometer med oppakning, som distancen er i vore dage. Ansvaret for at stille delegationen gik i en årrække på skift mellem værnene i Forsvaret og Hjemmeværnet. I de senere år har Hjemmeværnet taget opgaven fast på sig, hvilket har sikret kontinuitet og en høj grad af professionalisme. Danskerne i Heumensoordlejren har aldrig haft det bedre, end efter Hjemmeværnet tog over.

Canada stiller altid flere hold.
Her et på vej ud af Heumensoord under Støvleporten.
Lejren Heumensoord
De mange tusinde soldater fra gerne over 20 forskellige lande underbringer i en lejr, som hollandske ingeniørtropper hvert år bygger op forud for marchen. Lejren hedder Heumensoord og er placeret i en fredet skov. Heumensoord med den karakteristiske støvleport er en verden for sig selv. For de fleste militære deltagere ville Nijmegenmarchen være fuldstændigt utænkelig uden det tværnationale kammeratskab i Ølteltet og på gangene af de baraktelte, hvor man sover i køjesenge på 20-mandsstuer.

Ude på ruten
Tætpakkede veje.
De fleste danskere ankommer til lejren i løbet af søndagen inden marchugen. Man melder sin ankomst til delegationen og indretter sig på sin stue. For den erfarne gænger er der kendte ansigter overalt - og man fejrer gerne gensynet med "sportsdrik" (læs definitionen på sportsdrik her) i julisolen. Hollands største byfest foregår i Nijmegen parallelt med marchen, så mange benytter også lejligheden til at hoppe på en bus til staden og feste sammen med de 1,3 millioner (!) andre. De mange hollændere, der er kommet for at feste igennem, sætter også deres præg ude på ruten: Når man tidligt om morgenen marcherer fra lejren og igennem Nijmegen, er der altid standhaftige, der stadig er i gang med den fest, de begyndte aftenen inden. Ude på vejene passerer man forskellige mindre byer, som også holder årets byfest i marchugen. Der er et leben uden lige, med tilskuere alle vegne på det meste af ruten, som er en sløjfe for de militære deltagere: Hver eftermiddag vender de hjem til Heumensoord og holder deres egen fest dér.

Indmarchen
Om fredagen, fjerdedagen, slutter marchen dog ikke i lejren. De militære hold ankommer til en stor græsmark lige uden for Nijmegen centrum og får deres medaljer overrakt. Når man har samlet sig, rettet på uniformen og justeret rygsækken (der til enhver tid skal veje mindst 10 kilo - ellers bliver man diskvalificeret) marcherer man i fem kolonner og under anførsel af militære orkestre turens sidste fem kilometer: Via Gladiola!

Enhver, der har gennemført Nijmegenmarchen, får julelys i øjnene, når vedkommende skal beskrive indmarchen: Hundredtusinder af mennesker - langs gaderne, på tribuner, i vinduer og altaner, og sågar på hustage - hylder de trætte gængere med medaljen på brystet. Blomster, kys fra pigerne (i hvert fald til blogskribenten), musik, jubel konstant, i den lille time, det sidste stykke cirka tager. Man glemmer det aldrig.

Nijmegenmedaljen
Medalje for første gennemførsel.
KNBLO, som er den idrætsorganisation, der arrangerer marchen, fik i sin tid medaljen approberet af det hollandske kongehus. Det betyder, at de nederlandske militære har tilladelse til at bære medaljen på uniformen. Fra dansk side er det samme gældende, og således er nijmegenmedaljen en af de hædersbevisninger, man uden ansøgning må påhæfte sig som dansk soldat. Oplevelsen ved at gå marchen er som det fremgår fantastisk i sig selv, men der er ingen tvivl om, at mange tager turen første gang, fordi de er lokket af at få noget bling til uniformen! Til gengæld er det svært ikke at komme igen, bare for fornøjelsens skyld.

MAKONI: Fra Kastellet til Heumensoord
I 1991 arrangerede personel fra Den Kongelige Livgarde en jættepræstation: at marchere hele vejen fra København til Nijmegen som optakt til at gå selve Vierdaagse. En af deltagerne dengang, en flyverhjemmeværnsmand ved navn Jens von Østrup, var initiativtager til at gentage bedriften, denne gang i ramme af Hjemmeværnet. Projektet blev døbt MAKONI (March København-Nijmegen) og løb af stablen i 2002 med deltagelse af primært danske hjemmeværnsfolk, men også personel fra det øvrige forsvar samt en mindre gruppe hollændere. Major Sven Andersen var marchchef.

MAKONI i kørestol: OKS-1 Niels Brinth
MAKONI blev gennemført igen i 2007, med deltagelse af blandt andre bjørnebandens blogredaktør Thorbjørn Hein. Næste MAKONI var i 2012, med samme ledergruppe (ud over Andersen og von Østrup også oversergent Helge Larsen) som i 2007, men med tilgang af Hein som marchleder. En bemærkelsesværdig deltager var overkonstabel af første grad Niels Brinth, der efter en eksplosion i Afghanistan er lam fra livet og ned. Han gennemførte de 650 kilometers opvarmning til Nijmegenmarchen i kørestol, uden nogen hjælp.

Seneste MAKONI var under ledelse af major Tommi Rasmussen i jubilæumsåret 2016.

Afmatning efter Vierdaagse nummer hundrede
Nijmegenmarchen er i forbindelse med verdenskrigene blevet aflyst nogle gange, så gang nummer 100 var ikke i 2009 - det store jubilæum fejredes således i 2016. Der var store forventninger til det år, og det kunne det ikke helt bære - der skete såmænd ikke så meget andet, end der plejer. Nævneværdigt er dog, at der i jubilæets anledning var endnu flere på vejene, at Delegationen forærede os en rigtig flot jubilæumsmønt, og at det danske deltagerantal styrtdykkede året efter, altså til Nijmegen 2017. Grunden til, at så mange ellers kendte ansigter blev væk i '17 er i miljøet generelt blevet tolket som en vis mæthed og tid til pause oven på det über-hypede jubilæum.

Bjørnebanden bliver ved med at repræsentere i Nijmegen - det er ikke til at undvære de mange gode kammerater, vi har i Heumensoord - men noget decideret, registreret hold stiller vi ikke med. Blogredaktøren går fx fast med SJLR i Nijmegen.

Label: Alle indlæg om Nijmegenmarchen på denne blog findes i linket.

Links: Find relevante links om både Nijmegen og mange andre marcher her.

Bevar Heumensoord: Overalt i NATO er forsvarsbudgetterne under pres. Camp Heumensoord er truet af lukning, idet det hollandske forsvarsministerium til stadighed overvejer at stoppe ingeniørtropstøtten til at opføre lejren. Vis din støtte til Heumensoord ved at "like" denne side på Facebook.

Dansk Nijmegendelegation: Delegationens officielle side er en nyttig portal ikke mindst for førstegangsgængere. Læs fx mere om marchens historie her.

Gå marchen selv!
Leder du efter et nijmegenhold at gå med? Måske du passer ind på mit - læs her.

Flere banditter på Livgardens hold anno 2011.
Nijmegenmedaljen opgraderes, efterhånden som man gennemfører flere og flere gange. Rekorden er efter 2018-udgaven intet mindre en 71 gennemførte marcher! Rekordindehaveren, Bert Van Der Lans var i 2018 86 år gammel.
MAKONI 2012 med marchledelsen i spidsen: 16 dages kraftanstrengelse er  begyndt.
Ovenstående tekst: copyright Thorbjørn Hein, 2013-2021. Du er velkommen til at citere og gengive artiklen andre steder, men du bedes angive klar kildehenvisning og gerne linke direkte til bloggen. 

Ingen kommentarer: