tirsdag, april 18, 2017

Fake news om Livgarden ved Dybbøl 1864

Revisionisme. I de seneste måneder er der grundet især en orange tumling mod vest kommet stor fokus på begrebet fake news. Noget lignende er fake history. Et grelt eksempel på det finder vi i det danske forsvar, hvor mit gamle regiments historie nu og da beklikkes. Et er venskabeligt drilleri, noget andet er decideret revisionisme. Man kan kun gisne om, hvad der har forårsaget nogen til at perpetuere myten om, at ”Livgarden flygtede ved Dybbøl”. Misundelse? Idioti? Det kan stadig få mit blodtryk til at stige engang imellem. Det er rigtige menneskers minde, man bagvasker.

Hvis 18. april 1864 var tættere på i historien, og de faldnes minde friskere i erindringen, ville jeg føle mig krænket nok til at kræve duel ved daggry i rent raseri over, hvor grov løgnen er, og hvor tåbelig den er. Når jeg støder på den, spørger jeg venligt, om den viderekolporterende misæder vil være så elskværdig at bakke sin påstand op med en kilde? Det har jeg naturligvis aldrig fået. Det er bare en af de der ting, som en generation af værnepligtige har videregivet til den næste.
J. Randrup, LG, faldet i Afghanistan 21/7 2011.

Det skal siges, at det der indædte, sådan ”for real” garderhad, som jeg engang imellem har mødt, heldigvis synes forsvundet. Alle hærregimenterne har blandet blod i Afghanistans sand, så den gamle sang med ”tinsoldater” er der ikke nogen veteraner fra den skarpe ende i nullerne og frem, der synger med på - så vidt jeg ved. Godt for det, for det ville bare være snotdumt.

Hvorom alting brugte jeg for tre år siden nogle timer på at kigge kilder igennem og transkribere fra samme. Særligt interessant er en ung officer fra et helt andet regiments øjenvidneskildring, som passer meget dårligt sammen med ”Livgarden flygtede”. I øvrigt fik regimentet tildelt et fanebånd for udmærkelse.

Læs artiklen Den Kongelige Livgarde under 2. Slesvigske Krig nedenfor.