onsdag, januar 29, 2014

Invitation: Burning Love Classic 2014

Kære læsere

Den 15. marts 2014 kl. 0900-1300 afholdt vi den fjerde udgave af marchen Burning Love Classic.
Efterfølgende var der mulighed for at spise rigelige mængder af brændende kærlighed på Café HP i Valby.


tirsdag, januar 28, 2014

12 km træningsmarch med Livjægerkompagniet

Den 11. januar gik seks livjægere en lille slentretur fra Kastellet til Mindelunden og retur. 12,4 km med en længere pause - i alt 2 timer og 10 minutter fra ude til hjemme igen. Helt stille og roligt. En kølig dag, men hyggeligt selskab i form af blandt andet den gode Tormod Land, kendt fra Sjællandske Livregiments marchhold (se endnu et billede nedenfor).

søndag, januar 26, 2014

1864: En kanon, der blev reddet, og et billede af ny mindemønt

Infanterister, der redder en Kanon paa Tilbagetoget fra Dannevirke.
Niels Simonsen (1864-65)
Historien om en kanon, der blev et ikon på krigen 1864.

Menig Jens Jacobsen fra 8. Regiment (Dronningens Livregiment), 5. Kompagni, fortæller:

"Lidt nord for Flensborg reddede vort kompagni en feltkanon, som stod i grøften. Premierløjtnant Schiøtt syntes, det var en skam, om tyskerne skulle have den. Nogle artillerister, som kom forbi, kunne ikke tage den med, for seletøjet til deres heste var sprunget. Skal vi tage den med? - foreslog han. Jo, det blev vi let enige om. En flok tog straks fat, og en syg kammerat kom op at køre."
***
Ovenstående tekst leveret til bloggen af oberstløjtnant Ole "O.C." Christiansen fra Trænregimentets Marchhold. O.C. har en fremragende hjemmeside om march, baseret ikke mindst på hans personlige erfaring fra landevejene igennem en menneskealder. Trods onde tungers påstande var O.C. dog ikke personlig deltager i 2. Slesvigske Krig. Her er hans anbefalelsesværdige hjemmeside: http://www.nijmegenmarch.dk/

Mere tekst samt billede nedenfor.

tirsdag, januar 21, 2014

Den Kongelige Livgarde under 2. Slesvigske Krig

www.1864dage.dk
1864-March. Den 1.-2. februar markerer over 500 marchgængere 150-året for den danske tilbagetrækning fra Dannevirke ved at gå ad samme rute mod Dybbøl, som de danske styrker sled sig igennem i februar 1864. Marchteam Bjørnebanden deltager med et hold på 18 mand, hvoraf de 14 er tjenestegørende ved eller har rod i Den Kongelige Livgarde. Dette har givet os lyst til at formidle om, hvilken rolle regimentet spillede under 2. Slesvigske Krig.
Læs videre nedenfor.