torsdag, november 23, 2017

Ridderkorset af Dannebrogordenen

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har primo 2017 udgivet en bestemmelse for dekorering med Dannebrogordenen. Du kan læse mere omkring processen for indstilling på HR-portalen.
Oberstløjtnanter, kommandørkaptajner og stabslæger af 2. grad af reserven på kontrakt for reservepersonel kan indstilles til dekorering med Ridderkorset af Dannebrogordenen fra ca. otte år før pensionering. Tidligere kunne oberstløjtnanter, kommandørkaptajner og stabslæger af 2. grad af reserven først dekoreres tidligst to år før pensionering.

Som noget nyt kan oberster og kommandører af reserven på kontrakt for reservepersonel nu indstilles til dekorering med Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen ca. to år efter udnævnelse i graden forudsat, at der er forløbet mindst seks år siden dekorering med Ridderkorset af Dannebrogordenen. Er du interesseret i at vide hvilke reserveofficerer, der i oktober 2017 blev dekoreret med en Dannebrogorden, kan du finde oplysninger om dette på Kongehusets hjemmeside.

Kilde: Nyhedsbrev fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS)

fredag, november 17, 2017

Hæren får ny UBH i januar 2018 (det blev så juli ...)

Ny UBH på vej. Marchteam Bjørnebanden, a.k.a. Uniformsnyt Tidende, kan viderebringe endnu en nyhed på beklædningsområdet for landets væbnede styrker.

Hærens Chefsergent har tidligere annonceret generel opstramning i værnet, og nu udmønter dette sig naturligt nok i en ny udgave af Uniformsbestemmelser for Hæren (HRN 312-011 UBH). Læs Hærchefsergentens meddelelse nedenfor.

Redigering 12. marts: opdateringen udskudt til april, og der vil det stadig ikke være alle ændringer, der publiceres.

Redigering 10. juli: Nu er UBH'en endelig kommet. Find dén samt det nye eksercitsreglement (juni 2018) i denne artikel.

onsdag, november 15, 2017

2 x 10 km Julemærkemarch 2015

Blogger flankeret af Kim og Bente.
De to har gået alle udgaver af marchen!
Julemærkemarch 2015, Frederiksberg/Vanløse, øjebliksbillede: Den "lange" rute på 10 kilometer gennemført. Her et lille heltebillede med to af arrangørerne inde i Frederiksberg Rådhus, hvor jeg spiste spegepølse og nipnappede en enkelt bamsisk. Dejligt, mildt vejr med 10-11 grader, så jeg tog skisme lige hele runden en gang til. Og jeg skulle ikke engang betale ekstra i startgebyr! Kaching!

Næste julemærkmarch er søndag den 3. december 2017 (billeder lagt op d.d.)

mandag, november 13, 2017

Få dem her: uniformsbestemmelser for SVN, HRN, FLV, BRS m.m.

Bestemmelser. I min kamp for, at alle vi uniformerede under Forsvarsministeriets departement klæder os korrekt og værdigt, gøres hermed tilgængeligt følgende uklassificerede dokumenter:
Thorbjørn Hein og Martin Stenvang 2016
Søværnet bruger ikke længere blå kasketpuld i vinterhalvåret.
På billedet et par flotte fyre til flagsdagsparade, 5/9 2017.

  • FKOBST SV.628-501 Uniformsbestemmelser for Søværnet (UBS opdateret september 2020)
  • FKOBST F.628-1 Uniformsbestemmelse for Flyvevåbnet, ny udgave juli 2020
  • FKOBST H.628-1 Uniformsbestemmelser for Hæren, marts 2021, som er en let opdateret udgave af september 2020, som erstattede udgaverne for 2014 og 2018, der supplerede hinanden
  • Uniformsreglement Beredskabsstyrelsen, gældende fra 1. august 2018
  • HJKBST 403-001 UBHJV MAR 2021 Uniformsbestemmelser for Hjemmeværnet, gældende fra marts 2021

Dertil som bonus:
  • Hærens eksercitsreglement, nyeste udgave af juni 2018
  • Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet, juni 2014
  • FKOBST L.202-4 Ceremoniel i Forsvaret, 17. oktober 2019
  • Danske dekorationers indbyrdes rækkefølge, udgivet af Kongehuset marts 2017, downloadet november 2017
Der er også et par gamle reglementer samt prøvebestemmelserne for det tyske idrætsmærke, som kan bæres, såfremt man under certificeret instruktør består prøve og derefter via kommandovejen søger og får bæreret.

Med venlig hilsen

Thorbjørn N. Hein

Se detaljer nedenfor.

onsdag, november 01, 2017

Mortens fødselsdag


Morten Bargisen ville være blevet 41 år i dag, så hermed dette billede af en flot, ung garderudgave af ham. Det viser sig i øvrigt, at det netop i dag også er den internationale veganerdag, hvilket er totalt i Mortens ånd.