fredag, februar 28, 2014

Nye baretmærker og baretfarver i Forsvaret

What?!
Hærens Operative Kommando har i dag publiceret nedenstående nyhedsartikel. Det er nogle spøjse krumspring, man har måttet lave på grund af vore dages mange sammenlægninger af enheder og nye centre. Da man (fornuftigt nok?) har lavet et værnsfælles føringsstøttecenter for hele forsvaret, er der sågår kommet en ny baretfarve til brug på tværs af de tre værn. 
Pantone 288 hedder farven, og den ser sådan her ud. Se selve baretterne og læs artiklen nedenfor.


Nye myndigheder, nye baretmærker og farver 

Hærens nye struktur har skabt behov for nye kombinationer af baretter og baretmærker samt en helt ny baretfarve
  
Af Søren Lindhardt, journalist, HOK

Den 28. februar bliver Danske Artilleriregiment, Hærens Kampskole og Det Internationale Logistik Center nedlagt som led i implementeringen af Forsvarsforliget.

Den 1. marts oprettes så tre nye myndigheder under navnene Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, Hærens Efterretningscenter og Garnisonskommandant Vordingborg. Det betyder, at flere soldater fra 1. marts skal anlægge ny baret, nyt baretmærke eller begge dele.

Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC)
Soldater ved HKIC skal i fremtiden bære sort baret med Hærens Kampskoles gamle mærke som afdelingsmærke. HKIC får status som regiment, og nyuddannede officerer kan altså få HKIC som første tjenestested og dermed bære den sorte baret med HKIC-mærke som afdelingsmærke. Dette gælder dog ikke soldater ved 1. Danske Artilleriafdeling under HKIC.


Tidligere var det kun chefen for Hærens Kampskole, der bar mærket i sin baret. (Foto: Mandus Andresen, HKS)

1. Danske Artilleriafdeling (1DAA)
Danske Artilleriregiment bliver nedlagt, og artilleriets historie og traditioner forankres i stedet i den nye 1. Danske Artilleriafdeling under HKIC. Artillerister ved HKIC skal fra 1. marts bære sort baret med det gamle afdelingsmærke fra Danske Artilleriregiment.


Artilleristerne under HKIC skal bære sort baret med Dansk Artilleriregiments afdelingsmærke. (Foto: Mandus Andresen, HKS)

Hærens Efterretningscenter (HEC)
Som nyoprettet myndighed uden selvstændig historie eller traditioner får HEC sit eget afdelingsmærke. Det er stadig under udvikling, og indtil det er klar, skal soldater, der kommer fra Dansk Artilleriregiment, ved HEC bære grøn baret med Danske Artilleriregiments afdelingsmærke fra 1. marts. Soldater, der tilgår HEC fra andre regimenter, bærer fortsat deres nuværende afdelingsmærke og baret, indtil HEC’s eget mærke er klar.


HEC er ved at få udviklet et nyt afdelingsmærke, og indtil det er færdigt, skal soldater fra artilleriregimentet, som tilgår HEC, bære grøn baret med artilleriregimentets afdelingsmærke. (Foto: Arne Dyring, DAR)

Garnisonskommandant Vordingborg (GKVOR)
Garnisonskommandanten og ansatte ved Garnisonskommandant Vordingborg vil fremover bære det tidligere Falsterske Fodregiments afdelingsmærke på sort baret. Vordingborg Kaserne er oprindeligt bygget til Falsterske Fodregiment, hvorfor man har valgt netop dette regiments mærke.
Soldater, der overføres til Trænregimentet fra DANILOG, skal fremover bære Trænregimentets afdelingsmærke på grøn baret.

Afdelingsmærket for Det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG) videreføres fremover kun som kvarter- og skuldermærke ved 4. Nationale Støttebataljon under Trænregimentet. Øvrige enheder på kasernen bærer egne baretter og mærker.


Det tidligere Falsterske Fodregiment havde oprindeligt hjemme på Vordingborg Kaserne. Regimentet havde mottoet ”stærk og sej”, som DANILOG senere overtog. (Foto: Niels Brandt, DANILOG)

Telegrafregimentet, Forsvarets Føringsstøttecenter (TGR)
Telegrafregimentet gennemgår også forandringer som led i implementeringen af Forsvarsforliget. Telegraftropper skifter navn til Føringsstøttetropper, og myndigheden benævnes fremover Telegrafregimentet, Forsvarets Føringsstøttecenter.

Det betyder, at soldater fra de forskellige værn og i forskellige uniformer kommer til at arbejde tæt sammen. Derfor er det besluttet, at soldater ved TGR fremover skal bære en blå baret med Telegrafregimentets afdelingsmærke, og soldater fra andre værn bærer deres værnsmærke på den blå baret. Baretten bliver på den måde en fælles markør på tværs af værnene.


Farvekoden for TGR’s baret hedder PANTONE 288 og ligger langt fra den lyseblå farve på FN-baretterne.

Ingen kommentarer: