torsdag, januar 10, 2013

Bjørnebandens MarchOrdbog (BMO)


Leksikon. I vores lille gruppe af bjørnebanditter har vi efterhånden indsamlet en del vendinger og ord, som kan kræve forklaring for udenforstående. Her første version af BMO - Bjørnebandens Marchordbog!

kompileret af Thorbjørn Hein

Oprettet i januar 2013. Redigeret januar 2018 og februar 2020.

Forslag til BMO modtager vi gerne. Skriv i kommentarfeltet.

BEMÆRK, at der til mange af ordene er links, der henviser til en uddybende artikel. Tryk fx på Bambi på glatis og læs om, hvordan Per skøjtede rundt i terrænet i sin tid.

---


Tidligere SG ved LG. Har vist været pænt Lis, Stive, og vistnok mere, end Delegationen kunne tolerere. Benhårdt!

Se Fyhn, Per Ole.

Er gået i forvejen for resten af holdet; døde af hjertestop den 12. september 2016. Holdt de forenede bryggerier fri fra røde tal. Sårbar over for slidsår i knæhaserne samt selv på korte distancer store vabler. Den sidste lørdag i september hvert år siden 2017 er han blevet mindet ved en march i hans navn, nemlig Morten Bargisen Memorial.

BB.
Forkortelse for Bjørnebanden.

Bjørnebanden.
1. Tegneseriebanditter opfundet af disneytegneren Carl Barks. På andre sprog:
- The Beagle Boys (engelsk)
- De Zware Jongens (hollandsk)
- B-gjengen (norsk)
- Björnligan (svensk)
- Die Panzerknacker (tysk)
2. Kort betegnelse for Marchteam Bjørnebanden.

BLC.
Forkortelse, se Burning Love Classic.

Brændende Kærlighed.
Ret baseret på kartoffelmos og bacon. Spises efter gennemførsel af Burning Love Classic (se denne).

Årlig 20 kilometers dødsmarch i marts, arrangeret af Bjørnebanden.

Chipsposer.
Velegnede til brug som sokker med den skarpe kant indenad, hvis man vil presse sig selv. Bedst med saltchips.

Dampbarn.
Se Kærgaard, BRK Bjørn.

Synonymt med Dansk Nijmegen Kontingent (sic - den forkerte orddeling er, som Hjemmeværnet har valgt at skrive det).

De Unge Bjørne.
Foreningens ungdomsafdeling, åben for aldersgruppen 0-17 år. Nuværende formand:
- Bjørn Fyhn (f. 2013).

Doping, almindelig.
Panodil, ibroprofen og lignende tegn på svaghed. Forbudt hos Bjørnebanden. Se også Doping, følelses-.

Doping, følelses-.
1. Under march at sms'e/tale i mobiltelefon med en opmuntrende kæreste eller lignende. Se Kjær, Thomas. 2. At synge marchsange under træning. Se også Sang. 3. At synge marchsange generelt. Se også Sang.

DUB.
Forkortelse, se De Unge Bjørne.

Eritrea.
Land ved Afrikas Horn. Marchteam Bjørnebandens stiftere var sammen på mission her i 2000-2001.

OKS-1 ved STKMP/I/BTN/LG og samlingspunkt i Bjørnebanden. Har brilleret ved at være både stifinder og Bambi på glatis under træningsmarch. Ikke glad for doping. Har sangforbud. Kan nå en 7'er på Ørumskalaen.

Blogger og OK-R. "Brænder sit lys i begge ender", har en nuværende pensioneret oberst og ansat ved hoffet, tidligere HF udtalt. Hein er ikke glad for doping. Tvinges nu og da til at synge for; kan i hemmelighed lide det engang imellem. Sårbar over for slidsår, hvilket har vakt moro hos holdkammerater. SJLR er hans "rigtige" marchhold, begyndende i 2009 og fast siden 2015.

Henning, Stive.
Se Steffensen, Robert Krogh.

Kilden.
En fornemmelse typisk under fødderne, som i andre dele af det danske sprog er kendt som smerte (indgår ikke i nærværende ordbog).

Sergent. 1. Se Doping, almindelig. 2. Se Doping, følelses-. 3. Se Indkøbt ordensspænde og medaljebånd med Nijmegensild, for derefter at udgå fra Nijmegen og aldrig komme tilbage.

Var et dampbarn og en humørspreder. Gik bort 30. december 2009. Navnefader til Marchteam Bjørnebanden.

Lis, Stive.
1. Steffensen, Robert Krogh. 2. Ardén, Henrik

Lis.
Uheldig sergent. Han/hun er ikke bekendt med betegnelsen.

Lonnie, at være.
At være sanseløst beruset, evt. liggende på ølteltets gulv.

Lys.
Noget, man kan brænde i begge ender. Se Hein, Thorbjørn.

Marchteam Bjørnebanden
En håndfuld personager, der ikke under MTBB's navn deltager i nogen marcher som officielt hold, men som til gengæld bidrager til marchmiljøet ved at arrangere og invitere til førte vandringer samt levere artikler på mtbb.dkMTBB er opkaldt efter Kærgaard, BRK Bjørn (opslag opdateret februar 2020).

MBM.
Forkortelse, se Morten Bargisen Memorial.

Morten Bargisen Memorial.
March til minde om Bargisen, Morten. Afholdes hvert år dagen inden Gardermarchen, hvilket derfor vil sige den sidste lørdag i september.

MTBB.
Forkortelse, se Marchteam Bjørnebanden.

Social begivenhed hvert år i tredje hele uge af juli. Foregår i Holland og indebærer moderat fysisk aktivitet under indtagelse af Sportsdrik (se dette).

Opløsning, krop der går i.
Se Hein, Thorbjørn i forbindelse med slidsår på overkroppen, Nijmegen 2002.

Pro rege et grege.
Valgsprog for den Den Kongelige Livgarde à 1658. Betyder "For Konge og Folk".

Sang.
1. Som oftest i marchsammenhæng en koordineret, kollektiv sonisk aktivitet under anførsel af en forsanger. Vækker positiv opmærksomhed ved marcher med tilskuere. Se også Hein, Thorbjørn. 2. Er doping, følelses-, når i brug under almindelig træning. 3. Aktivitet, der kan nedlægges individuelt forbud mod pga. tonedøvhed. Se Fyhn, Per Ole.

SJLR el. SJLRI.
Forkortelse, se Sjællandske Livregiments Soldaterforenings Nijmegenhold.

Sjællandske Livregiments Soldaterforenings Nijmegenhold.
SJLR (Sjællandske Livregiment) blev lagt sammen med Gardehusarregimentet i 2001, men via soldaterforeningen markeres regimentets historie stadig i Nijmegen. SJLR har således haft hold med hvert år siden 1977. Er på det ydre kendetegnet ved gul regimentshalsklud under ud- og indmarch, gul estandart samt bæring af gasmasker ved indmarchen til Heumensoord og ølteltet. Se også Hein, Thorbjørn.

Slidsår, generelt.
Irritation af huden efter længere tids friktion, eks. ved armhuler, skridt, mellem baller, den nederste del af overkroppen. Se også Hein, Thorbjørn.

Slidsår, knæhaser.
Slidsår opstået pga. irritation fra kampbuks. Se Bargisen, Morten.

Sportsdrik.
Se Øl.

Original bjørnebandit. Se også 1. Henning, Stive. 2. Lis, Stive.

Sugesild.        
Medaljebånd og ordensspænder med inferiøre, ikke-bæringsberettigede medaljer, fx DANCON-marcmedaljer og diverse (Hærvejen, Diekirch etc.). Ofte ledsaget af tågede forklaringer om, at (1) indehaveren engang har fået bæringstilladelse af en given oversergent i messen, eller (2) insisterer på, at det er fuldt ud tilladt at bære ikke-bæringsberettigede medaljer på uniformen, når det foregår i forbindelse med march. Kendetegnet ved, at ingen sugesildbærer kan henvise til et reglement med denne tilladelse. Bjørnebandens moralske dom over sugesildbærere afhænger helt af individet, da vi kender ellers fornuftige soldater, der har rodet sig ud i at få lavet lige lovligt imponerende plader til brystet. Disse ellers fornuftige tilgiver vi. Vi kender også klaphatte med medaljesamlinger, som om de har været med i alle krige siden the Falklands. Men uden reelt at have været på mission. Helt ærlig, så bliver det pinligt. Stop det. De voksne har også gået de der marcher, vi men vi bærer ikke blikmetallet for dem!
At man til tider kan finde noget på bjørnebanditter for så vidt angår diverse brud på uniformsreglementet, er helt sikkert. Vi mener imidlertid, at grænsen går ved medaljer - den slags er ingen spøg!

Synge.          
At udøve aktiviteten Sang (se denne).

Team 004.
At blive 004 eller gå 004. 1. Marchhold af enkeltgængere. 2. At gå meget stærkt mellem to værtshuse. 3. At være stærkt beruset. 4. At være sanseløst beruset. Se Ørum.

Tensoplast.
1. Stødabsorberende, vandmodstandsdygtig plaster i rulleform til brug på fodballer og hæl. 2. Stødabsorberende, vandmodstandsdygtig plaster i rulleform, som ikke egner sig til behandling af slidsår på siden af overkroppen - se Hein, Thorbjørn.

UBH.
Uniformsbestemmelser for Hæren. Reglement, som det er enhver kongelig livgarder og bjørnebandit fra Hæren pålagt at følge, herunder reglerne for bæring af medaljer. Se også Sugesild.

Vabler.
Noget man måske får, men ikke taler om i større grad - og i så fald kun med et flovt og selvironisk smil på læben. Se Bargisen, Morten.

Vandaffjedrede fødder.
Se Vabler.

Øl.
Lovlig doping. Se også Sportsdrik.

Marchnestor fra Den Kongelige Livgarde og enkeltgænger hos Team 004. Se også: Team 004 og Ørumskalaen.


Ørumskalaen.

Beruselsesskala fra 1-10, hvor 10 er Ørum i toppen af en brandert. Kun Ørum kan nå 10 på denne skala. Indikerer berøvelse af al verbal kommunikation; non-verbal kommunikation i form af knytnæveslag kan forekomme.

Ingen kommentarer: