torsdag, marts 18, 2021

Hjemmeværnets uniformsbestemmelser opdateret, marts 2021

Hjemmeværnet har opdateret dets uniformsbestemmelser. Læs nærmere nedenfor. Bjørnebandens portal til alle uniformsbestemmelser på tværs af værn findes som sædvanligt her. Nedenfor i nærværende postering er der et overblik over ændringerne, hvis du vil se disse først. /Thorbjørn


HJKBST 403-001, i daglig tale ”UBHJV”, er opdateret og udgivet den 18. marts 2021. Der er hovedsageligt tale om mindre ændringer og tilføjelser, der ikke kom med i 2019-udgaven.

Bestemmelserne følger stadig grundlæggende moderværnene og deres bestemmelser og traditioner.

De primære justeringer i den opdaterede version omfatter følgende:

Den fremtidige menigdistinktion til Hærhjemmeværnet i pkt. 3.3.5., idet produktionen forventeligt først iværksættes i 2. halvår 2021.

En præcisering af designkrav til ærmemærker i Hjemmeværnet i pkt. 4.12.

Anvendelsen af enhedsmærker i pkt. 4.14.

Som supplement til de eksisterende kompetencemærker er der indarbejdet kompetencemærke ”REKRUTTERING” og ”MUSIK” i pkt. 4.15.

Ny afmærkning af sikkerhedsrådgiver Farligt Gods i pkt. 4.16.

Afbildning af RYDASS afmærkning i pkt. 5.7.

Tre nye mærker fra Forsvaret (Protection Team, Military Psycologist og GEO) i henholdsvis pkt. 5.12, 5.13 og 5.14.

Uddannelsesmærke (emblem) for Frømandskorpset i pkt. 5.16.8.

En præcisering af bæring/placering af udenlandske faldskærmemblemer i pkt. 7.3.4.
 
Hjemmeværnskommandoen forventer med den kommende implementering af uniformssystem M/21 samt implementering af de forventede anbefalinger fra projektgruppe ”Synlig anerkendelse” i Forsvaret behov for en større revision af uniformsbestemmelserne i 2022.

Find bestemmelserne her.


Ingen kommentarer: