Uniform

Bestemmelser. I min kamp for, at alle vi uniformerede under Forsvarsministeriets departement klæder os korrekt og værdigt, gøres hermed tilgængeligt følgende uklassificerede dokumenter:

Eksempel på M/69 og 3A, januar 2018
  • VFKBST M.628-501 Uniformsbestemmelser for Søværnet, april 2017
  • VFKBST F.628-1 Uniformsbestemmelse for Flyvevåbnet, november 2017
  • HRN 312-011 Uniformsbestemmelser for Hæren, april 2014

Dertil som bonus:
  • Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet (inkl. uniformsinstruks), juni 2014
  • VFKBST L.202-4 Ceremoniel i Forsvaret, januar 2017
  • Danske dekorationers indbyrdes rækkefølge, udgivet af Kongehuset marts 2017, downloadet november 2017
Der er også et par gamle reglementer samt prøvebestemmelserne for det tyske idrætsmærke, som kan bæres, såfremt man under certificeret instruktør består prøve og derefter via kommandovejen søger og får bæreret.

Smid gerne en kommentar i kommentarfeltet eller like vores facebookside og skriv der, hvis du kunne bruge det til noget, at jeg har lavet denne reglementssamling offentligt tilgængelig.

Filerne er i en dropboksmappe her.

Vores facebookside er her.

Hjemmeværnets komplette uniformsbestemmelser er tilgængelige for medlemmer ved at logge på hjv.dk.


Samlingen af skribentens bæreberettigede medaljer pr. november 2017. Yderst ses makonimedaljen, som fra og med 2017 som en lokalbestemmelse må bæres i uge 29 i Holland af personel underlagt Dansk Nijmegenkontingent. Det tyske idrætsmærke har jeg erhvervet, men det ses ikke her; jeg bærer det ligesom mine tyske kolleger udelukkende som ordensspænde, og jeg er forundret over, at nogen gør andet.

Ingen kommentarer: