Boys

Member portraits below

Hvad er Ørumskalaen, hvor højt kan Fyhn komme på den, og hvad indebærer dét? Hvor meget elsker Morten Bargisen bakker? Hvad er Johnny Madsen uddannet som? Hvor mange forfattere har gået som bjørnebanditter? Hvem var Hein ved at blive overhalet af i antal gennemførte Nijmegen, men som så til alt held blev alvorligt såret i Afghanistan? Hvem er blevet dobbeltpunchet som straf for at være for tyk?
Ja, hvem er overhovedet med, ud over blogskribenten T. Hein, der aldeles ublufærdigt promoverer sig selv på det mest skamløse?

Find ud af det her!
De faldne

Bjørn "BRK", OKS-1-R

BRK blev dræbt i en trafikulykke den 30. december 2009. Han er savnet. Æret være Bjørns minde. Det gør vi blandt andet ved, at vi kalder os Bjørnebanden. "Vi ses på ruten, BRK," stod der på den krans, som Robert, Morten, Per Ole og jeg lagde ved Bjørns kiste.
BRK var i Eritrea kendt som "Dampbarnet", og sandt er det, at hans energi og humør var som en hvirvelvind. Han havde mange jern i ilden, bl.a. at være formand for Nyborg Garderforening, være partner i og drive en café i Nyborg, vognmandsvirksomhed i egen lastbil og så lige det egentlige hovederhverv, nemlig jobbet som fængselsfunktionær. BRK var primus motor for gemsitræning vest for Storebælt. Var i SHIRBRIG-sektion med Robert "Stive Henning". Ud over Eritreamissionen har BRK været i Eksjugoslavien med IFOR (hold 0).


Morten Bargisen, OKS-R
Morten sov ind 12. september 2016, død af hjertestop. Vi savner ham.
A.k.a.: Bargøjsen
Generelt: Morten Bargisen var veteran fra Sikringsdelingen, HQCOY, i Eritrea 2000-2001. Havde således Hein som delingsfører og ikke mindst Fyhn som gruppefører. Morten var en del af den oprindelige gemcee-/bjørnebandekvintet (Fyhn, Robert, BRK, Morten, Thorbjørn) og gik utallige træningsture i den sammenhæng. En betragtelig del af de ture var med kun få kilometers gang og til gengæld mange restaurationsbesøg undervejs, men derfor er det stadig træning! Nærede et udpræget had til bakker.
Militær erfaring: UNMEE 2000-2001 i SIKRDEL, og FØ ved TFRK.
Civilt: Uddannet maskinmester og arbejdede som sådan for Rødovre Kommune.

Mortens nekrolog:Bjørnebanditterne er ...

Efter oversigtslisten finder du billeder og korte biografier. Hvis intet andet er nævnt, er tilhørsforholdet Den Kongelige Livgarde (LG).

*******************************

Hvil i fred
OKS-1-R Bjørn "BRK" Richard Kærgaard Jensen
OKS-R Morten Bargisen

Deltaget i fælles træning og/eller officielle holdevents
[Opdateret i juli 2017, tilfældig rækkefølge; dem, vi ikke har set i flere år fjernet]

KP Per Ole Fyhn
SG Johnny Madsen
OKS-1 Jimmi Rathmann (Søværnet, tidligere LG)
OKS-1 Thomas Weddin
OKS Jon Moseholm Olsen
PL Andreas Knudsen
KL-R Thorbjørn Hein (Søværnets Taktiske Stab og VFK)
OKS-R Robert Krogh Steffensen
KS/MG Brian Jean Lilia-Andersen (HJV, tidligere VPL LG)
SG Troels Stampe Stjernholm
MJ Rune Lykke (FSU)
CIV Kristian Bang Foss (fluefisker)
SG Daniel Rindorf
OKS-1 "Yoda" Christer Oscar Victor Pedersen
KN-R Carl Frederik Waage Beck (JDR)
KN-R Ronni Schaksen

Æresmedlem
SSG Steen B. Ørum (LG)


***

Biografier

Per Ole Fyhn, KP
A.k.a.: POF Daddy
Generelt: Den ved stabskompagniet (STKMP), første bataljon/Livgarden fuldtidsansatte korporal er et samlingspunkt for Bjørnebanden og har i de senere år været holdfører for Stabskompagniets hold, om hvilket BB har sluttet op når muligt. Har tidligere udmærket sig som cykelordonnans, hvor han gjorde unævnelige ting for at påføre sig selv smerte i sympati med gængerne på sit hold. Går ikke langt på literen, når han er i Holland. Når han er mest overrislet kommer han helt op på en 7'er (snøvler, snapper ord, tæt på uforståelig, ler meget ad indforståede pointer med sig selv) på Ørumskalaen. En 10'er er Ørum, når han er fuldest; kun Ørum kan nå dette niveau.
Militær erfaring: Masser. Kroatien, Eritrea, Irak, Afghanistan.
Civilt: Uddannet skovarbejder, adskillige år arbejdet som fængselsbetjent.

Johnny Madsen, SG
A.k.a.: Buller.
Generelt: En stodder af Guds nåde og humørspreder af rang. En march, som Johnny ikke deltager i, er en march, hvor han er savnet! Det sker, at vi savner ham, fordi han muntrer sig lige lovlig meget natten inden en træningssamling. Så kan man modtage en afbuds-sms kl. 0600 om morgenen, sendt fra et skummelt værtshus et sted i byen.
Militær erfaring: blandt andet sammen med Per Ole i Astan (dengang som OKS)
Civilt: Uddannet friluftsvejleder

Robert Krogh Steffensen, OKS-R
A.k.a.: Stive Henning, Stive Lis
Generelt: Endnu en eritreaveteran. Robert udgjorde sammen med Fyhn, Bargisen og Hein den oprindelige, hårde kerne af de københavnske bjørnebanditter. I de seneste par år har Robert prioriteret livet anderledes end tidligere, så med travlt job og andre sportsaktiviteter er han at regne for en kæmpe i dvale i bjørnebandesammenhæng! Dog gik han i 2011 i ensom majestæt Caminoen og skrev en beretning om det til bloggen - så benene kan sagtens endnu.
780 km Camino de Santiago (solotur) 2011.
100 km Dodentocht 2005.
4x40 km Nijmegen 2001, 2003, (2006), 2007, 2008, 2009.
2x45 km (med oppakning) Hærvejsmarchen 2003.
Desuden diverse 2x40 km kontrolmarcher.
Militær erfaring: UNMEE 2000-2001 i TP/ORDOSEK, og FØ i TFRK
Civilt: Uddannet cand.merc., Account Manager i Jobindex A/S

Kristian Bang Foss, fluefisker og forfatter
A.k.a.: Yngstelærlingen, KB
Generelt: Ingen livgarder-, endsige militær baggrund, men Yngstelærlingen slog sit navn fast i den røde trøje i 2012: KB deltog både i Bjørnebandens signaturmarch, nemlig Burning Love Classic, og i den berømte 100-kilometermarch Dodentotcht i Belgien.
Friluftserfaring: Fluefisker rundt omkring i verden, fx fire måneders ekspedition i New Zealand, 2012-2013.
Civilt: Underviser på og stifter af Vesterbro Forfatterskole og har udgivet tre romaner, senest "Døden kører Audi" i 2012 (oversat til 14 sprog).


Andreas Knudsen, PL
A.k.a.: Lille-Knudsen.
Generelt: Andreas har gået mange forskellige marcher. I Bjørnebanderegi var de første Nijmegen i 2003 og Ardennerne i 2004. Har pr. slutningen af 2012 et 9-tal på sit Nijmegen medaljebånd, hvorimod Thorbjørn Hein [som skriver denne tekst] har gennemført 10 gange. Sidstnævnte var ellers blevet overhalet indenom af Andreas. Lykkeligvis for Hein blev Andreas perforeret med intet mindre end cirka 80 fragmenter fra en eksplosion i Afghanistan og dermed effektivt sat ud af spillet til den sommers Nijmegen. Efter flere års ventetid blev Knudsen anerkendt for dette offer via tildelingen af Forsvarets Medalje for Såret i Tjenesten.


Thorbjørn Hein, KL-R
A.k.a.: Thunder Bear, TB, Thorbjornas, EL T
Generelt: Webmaster og bjørnebandit der - ifølge en tidligere livgardeholdfører med rang af oberstløjtnant - "brænder sit lys i begge ender". Han har to gange været holdfører for officielle livgardehold i Nijmegen og en gang været ordonnans.
I Ølteltet ses han gerne i slipseuniform, alternativt i hawaiiskjorte med "orangushorts" (en lang historie) og den berømte tropehjelm på hovedet. Har bl.a. gået 2x100 km i Litauen, 120 km i bjerge på et døgn i Ardennerne, to gange marchen København-Nijmegen samt Nijmegen på et løbebånd.
Militær erfaring: Kaptajnløjtnant ved InterForce, Værnsfælles Forsvarskommando, og desuden operativ i Søværnet. Tidligere kaptajn-R i Hæren og der uddannet på Hærens Kampskole, Hærens Officersskole samt blandt andet NATO School i Tyskland. Seks internationale missioner.
Civilt: Journalist, scient.pol. med mere. Se CV.

OKS-1 Jimmi Rathmann
OKS Jon Moseholm Olsen og OKS Henrik Vibe
OS Troels StjernholmMJ Rune Lykke (FSU)
KS/MG Brian Jean Lilia-Andersen (HJV, tidligere VPL LG)
OKS-1 Thomas Weddin
SG Daniel Rindorf

Æresmedlem

Steen B. Ørum, SSG
Ørum er en af Den Kongelige Livgardes grand old men, når man taler march. Er veteran fra blandt andet Eritrea; det var for øvrigt inden den mission, at han var med til at lokke Hein til Dodentocht i 1998. De gamle bjørnebanditter ser Ørum som deres mentor, hvor de selv er ydmyge lærlinge. Fx stod der dyb respekt om Ørums gennemførelse af MAKONI i 2002, og det var med til at inspirere bloggens redaktør til at gå i hans fodspor. Ørum er en tørstig guttermand, som i en snæver vending ikke står tilbage for uden varsel at dobbeltpunche Bargisen, hvis sidstnævnte er blevet for tyk.

Mere
Om holdets historie: About
Team Beagle Boys on tour - samlede marcher gennemført fordelt på alle medlemmer
Alle redaktørens gennemførte marcher

Læs med fremover
Hvis du har brudt dig om det, du lige har læst, opfordrer jeg til at følge os på Facebook og at føje bloggen til favoriter på NetworkedBlogs. I højre kolonne finder du et facebook-ikon, der fører dig til "Bjørnebandens side på FB-book". Nedenunder finder du "NetworkedBlogs", hvor du kan trykke "Follow this blog". Tak for støtten.

***

Note: holdtilmelding ved Nijmegen

Bjørnebandens medlemmer har ikke siden 2006 stillet op som et officielt hold til Nijmegenmarchen; der har været medlemmer både på Slyngelholdet, Livgardens Crossfithold, Stabskompagniets hold, Sjællandske Livregiments hold og ikke mindst som enkeltgængere. Dog stillede Bjørnebanden hold til 1864-Marchen i februar 2014.

Ingen kommentarer: