fredag, december 21, 2012

Hvem er bjørnebanditterne?Hvad er Ørumskalaen, hvor højt kan Fyhn komme på den, og hvad indebærer dét? Hvor meget elsker Morten Bargisen bakker? Hvad er Johnny Madsen uddannet som? Hvor mange forfattere har gået som bjørnebanditter? Hvem var Hein ved at blive overhalet af i antal gennemførte Nijmegen, men som så til alt held blev alvorligt såret i Afghanistan? Hvem er blevet dobbeltpunchet som straf for at være for tyk?
Ja, hvem er overhovedet med, ud over blogskribenten T. Hein, der aldeles ublufærdigt promoverer sig selv på det mest skamløse?

Find ud af det her!Bjørnebanditterne er ...

Efter oversigtslisten finder du billeder og korte biografier. Hvis intet andet er nævnt, er tilhørsforholdet Den Kongelige Livgarde (LG).

Til medlemmerne: I tilfælde af kommentarer, spørgsmål, mishagsytringer for så vidt angår nedenstående liste kan I sende mig en besked til min facebookprofil. Bio-tekster på dem, jeg ikke har haft tid til at portrættere endnu, modtages gerne!

*******************************


Note: holdtilmelding ved Nijmegen
Bjørnebandens medlemmer har ikke siden 2006 stillet op som et officielt hold til Nijmegenmarchen; der har været medlemmer både på Slyngelholdet, Livgardens Crossfithold, Stabskompagniets hold, Sjællandske Livregiments hold og ikke mindst som enkeltgængere.

R.I.P.
OKS-1-R Bjørn "BRK" Richard Kærgaard Jensen

Deltaget i fælles træning og/eller officielle holdevents inden for de seneste tre år
[Opdateret i december 2012]
KP Per Ole Fyhn
SG Johnny Madsen
OKS-1 Jimmi Rathmann
OKS-1 Thomas Weddin
OKS Jon Moseholm Olsen
KS Peter Vissing
PL Andreas Knudsen
OKS-1-R Morten Bargisen (TFRK, LG)
MG Rene Lyholm (HJV, tidligere VPL LG)
PL-R Thorbjørn Hein (LG, MNC NE)
OKS-R Robert Krogh Steffensen
KS/MG Brian Jean Lilia-Andersen (HJV, tidligere VPL LG)
OKS Henrik Vibe
SG Troels Stampe Stjernholm
KN-R Rune Lykke (FSU)
CIV Kristian Bang Foss (fluefisker)

På orlov
KN-R Carl Frederik Waage Beck (JDR)
PL-R Anne Cathrine Riebnitzsky
SG-R Klavs Tollesen (LG)

Æresmedlem
SSG Steen B. Ørum (LG)

***

Banditter, men endnu ikke bjørne: mangler at træne i bjørnebanderegi
(Note til "fælles træning": både fastansatte og PSN-R til stede i en eller anden organiseret form)
CSG Alan Pedersen
OKS-1 "Yoda" Christer Oscar Victor Pedersen
KN Karsten Bo Petersen
KS Søren Petersen
PL Ronni Schaksen
SG Nicolai Bast
SG Sepp Ndiaye
SG Jesper Bertelsen
SG René T.K.
LT Patrick Steenberg
OKS Christian Nexø
OKS Rune Pedersen
OKS Danny Berg
OKS Nicolai Wiberg Eggeling

Enkeltgængersupportere
SG Daniel Rindorf

Status ukendt
Kadet Christian Kabel
Kadet Jesper Clemmensen

***

Biografier

Per Ole Fyhn, KP
A.k.a.: POF Daddy
Generelt: Den ved stabskompagniet (STKMP), første bataljon/Livgarden fuldtidsansatte korporal er et samlingspunkt for Bjørnebanden og har i de senere år været holdfører for Stabskompagniets hold, om hvilket BB har sluttet op når muligt. Har tidligere udmærket sig som cykelordonnans, hvor han gjorde unævnelige ting for at påføre sig selv smerte i sympati med gængerne på sit hold. Går ikke langt på literen, når han er i Holland. Når han er mest overrislet kommer han helt op på en 7'er (snøvler, snapper ord, tæt på uforståelig, ler meget ad indforståede pointer med sig selv) på Ørumskalaen. En 10'er er Ørum, når han er fuldest; kun Ørum kan nå dette niveau.
Militær erfaring: Masser. Kroatien, Eritrea, Irak, Afghanistan.
Civilt: Uddannet skovarbejder, adskillige år arbejdet som fængselsbetjent.

Morten Bargisen, OKS-R
A.k.a.: Bargøjsen
Generelt: Morten Bargisen er veteran fra Sikringsdelingen, HQCOY, i Eritrea 2000-2001. Havde således Hein som delingsfører og ikke mindst Fyhn som gruppefører. Morten er en del af den oprindelige gemcee-/bjørnebandekvintet (Fyhn, Robert, BRK, Morten, Thorbjørn) og har gået utallige træningsture i den sammenhæng. En betragtelig del af de ture har været med kun få kilometers gang og til gengæld mange restaurationsbesøg undervejs, men derfor er det stadig træning! Nærer et udpræget had til bakker.
Militær erfaring: UNMEE 2000-2001 i SIKRDEL, og FØ ved TFRK
Civilt: Uddannet maskinmester og arbejder som sådan for Rødovre Kommune.

Rene Lyholm, gammel garder
Generelt: Rene er en del af BRK's Nyborgslæng, og fik sin Nijmegendebut i 2006. Har været plaget af skader efter trafikuheld, men var blandt andet med garderne i Fulda 2011, hvor han trods dårligt knæ gennemførte i god stil.
Nijmegen: 2006, 2007, 2009
RAF Warma (2x20km): 2009, 2010, 2011
Airborne: 2009, 2010
Fuldamarchen (2x42): 2011
Elfsborgsmarchen (2x40km): 2011
Ringborgmarchen (2x40km): 2006, 2007
Grænsemarchen (2x40km): 2006, 2007, 2008, 2009, 2011
Mors rundt (2x40km): 2009

Johnny Madsen, SG
A.k.a.: Buller.
En stodder af Guds nåde og humørspreder af rang. En march, som Johnny ikke deltager i, er en march, hvor han er savnet!
Militær erfaring: blandt andet sammen med Per Ole i Astan (dengang som OKS)
Civilt: Uddannet friluftsvejleder

Robert Krogh Steffensen, OKS-R
A.k.a.: Stive Henning, Stive Lis
Generelt: Endnu en eritreaveteran. Robert udgjorde sammen med Fyhn, Bargisen og Hein den oprindelige, hårde kerne af de københavnske bjørnebanditter. I de seneste par år har Robert prioriteret livet anderledes end tidligere, så med travlt job og andre sportsaktiviteter er han at regne for en kæmpe i dvale i bjørnebandesammenhæng! Dog gik han i 2011 i ensom majestæt Caminoen og skrev en beretning om det til bloggen - så benene kan sagtens endnu.
780 km Camino de Santiago (solotur) 2011
100 km Dodentocht 2005.
4x40 km Nijmegen 2001, 2003, (2006), 2007, 2008, 2009.
4x45 km (med oppakning) Hærvejsmarchen 2003.
Desuden diverse 2x40 km kontrolmarcher.
Militær erfaring: UNMEE 2000-2001 i TP/ORDOSEK, og FØ i TFRK
Civilt: Uddannet cand.merc., sales representative i Statoil

Kristian Bang Foss, fluefisker og forfatter
A.k.a.: Yngstelærlingen, KB
Generelt: Ingen livgarder-, endsige militær baggrund, men Yngstelærlingen slog sit navn fast i den røde trøje i 2012: KB deltog både i Bjørnebandens signaturmarch, nemlig Burning Love Classic, og i den berømte 100-kilometermarch Dodentotcht i Belgien.
Friluftserfaring: Fluefisker rundt omkring i verden, senest fire måneders ekspedition i New Zealand, 2012-2013.
Civilt: Uddannet fra Forfatterskolen, er underviser og har udgivet tre romaner, senest "Døden kører Audi" i 2012 (nomineret til Weekendavisens Litteraturpris 2012).


Andreas Knudsen, PL
A.k.a.: Lille-Knudsen.
Generelt: Andreas har gået mange forskellige marcher. I Bjørnebanderegi var de første Nijmegen i 2003 og Ardennerne i 2004. Seneste er Burning Love Classic 2012. Har pr. slutningen af 2012 et 9-tal på sit Nijmegen medaljebånd, hvorimod Thorbjørn Hein [som skriver denne tekst] har gennemført 10 gange. Sidstnævnte var ellers blevet overhalet indenom af Andreas. Lykkeligvis for Hein blev Andreas perforeret med intet mindre end cirka 80 fragmenter fra en eksplosion i Afghanistan og dermed effektivt sat ud af spillet til den sommers Nijmegen. På trods af, at Andreas af resten af Bjørnebanden regnes for lovligt undskyldt, har man fra det danske forsvars side ikke vurderet, at skaden var alvorlig nok til at blive tildelt en medalje for såret i tjenesten. Vi er et par stykker, der mener, at man fra centralt hold må få styr på, hvilke kriterier den såret-medalje égentlig skal uddeles efter ...


Thorbjørn Hein, PL-R
A.k.a.: Thunder Bear, TB, Thorbjornas, EL T
Generelt: Webmaster og bjørnebandit der - ifølge en tidligere livgardeholdfører med rang af oberstløjtnant - "brænder sit lys i begge ender". Han har to gange været holdfører for officielle livgardehold i Nijmegen og en gang været ordonnans.
I Ølteltet ses han gerne i M/69, i god livgardestil, alternativt i hawaiiskjorte med "orangushorts" (en lang historie) og den berømte tropehjelm på hovedet. Har bl.a. gået 2x100 km i Litauen, 120 km i bjerge på et døgn i Ardennerne samt marchen København-Nijmegen to gange.
Militær erfaring: Premierløjtnant-R, p.t. på HO under uddannelse til kaptajn-R. Tre internationale missioner.
Civilt: Uddannet på Københavns Universitet og Danmarks Journalisthøjskole. Se CV.

OKS-1 Jimmi Rathmann

OKS Jon Moseholm Olsen og OKS Henrik Vibe
SG Troels Stjernholm

KS Peter Vissing
KN-R Rune Lykke (FSU)
KS/MG Brian Jean Lilia-Andersen (HJV, tidligere VPL LG)
OKS-1 Thomas Weddin

Tidligere eller for tiden inaktive bjørnebanditter:

Bjørn "BRK", OKS-1-R

BRK blev dræbt i en trafikulykke den 30. december 2009. Han er savnet. Æret være Bjørns minde. Det gør vi blandt andet ved, at vi kalder os Bjørnebanden. "Vi ses på ruten, BRK," stod der på den krans, som Robert, Morten, Per Ole og jeg lagde ved Bjørns kiste.
BRK var i Eritrea kendt som "Dampbarnet", og sandt er det, at hans energi og humør var som en hvirvelvind. Han havde mange jern i ilden, bl.a. at være formand for Nyborg Garderforening, være partner i og drive en café i Nyborg, vognmandsvirksomhed i egen lastbil og så lige det egentlige hovederhverv, nemlig jobbet som fængselsfunktionær. BRK var primus motor for gemsitræning vest for Storebælt. Var i SHIRBRIG-sektion med Robert "Stive Henning". Ud over Eritreamissionen har BRK været i Eksjugoslavien med IFOR (hold 0).


Anne-Cathrine Riebnitzsky, PL-R
Klavs Tollesen, SG-R
Carl Beck, KN-R
Æresmedlem

Steen B. Ørum, SSG
Ørum er en af Den Kongelige Livgardes grand old men, når man taler march. Er veteran fra blandt andet Eritrea; det var for øvrigt inden den mission, at han var med til at lokke Hein til Dodentocht i 1998. De gamle bjørnebanditter ser Ørum som deres mentor, hvor de selv er ydmyge lærlinge. Fx stod der dyb respekt om Ørums gennemførelse af MAKONI i 2002, og det var med til at inspirere bloggens redaktør til at gå i hans fodspor. Ørum er en tørstig guttermand, som i en snæver vending ikke står tilbage for uden varsel at dobbeltpunche Bargisen, hvis sidstnævnte er blevet for tyk.


Mere
Om navnet på holdet
Team Beagle Boys on tour - samlede marcher gennemført fordelt på alle medlemmer (tilgår primo 2013)
Alle redaktørens gennemførte marcher

3 kommentarer:

Anonym sagde ...

FABELHAFT!
Bamse
I´m no a robot

Anonym sagde ...

aner det ikke har aldrig hørt om dem...hvem?
JEG VED INTET OG HAR GLEMT ENDNU MERE!
hvordan kommer jeg ud herfra???B

Hr. T.H. sagde ...

Bamse dog ...