onsdag, marts 28, 2007

Den Kongelige Livgarde, Nijmegen, 1999


HQCOY/SHIRBRIG markerede sig med flere deltagere på det ene af de to garderhold det år. Med kvartermærket ses fx kaptajn Henrik Petersen, næstkommanderende. Henrik har i øvrigt gennemført MAKONI (march København-Nijmegen) i 1992.

Næstbagest, henholdsvis bagest i marchretningens venstre kolonne ses den unge, håbefulde premierløjtnant og seniorsergent Ørum (Æresmedlem af MTBB).

Ingen kommentarer: