fredag, januar 12, 2018

Thorbjørn Hein forfremmet til orlogskaptajn af reserven

Udnævnt 11. januar 2018 på Kastellet.
Jobnyt/godt nyt. Året er på det professionelle plan virkelig ikke begyndt udpræget ringe for jeres blogskribent. Det er faktisk begyndt så godt som med en forfremmelse, som jeg kan glæde mig over, når jeg til tider trækker i uniformen som reserveofficer. Jeg er fra 1. januar at regne som orlogskaptajn-R (til de grønne: Det svarer til major-R).

Som jeg har sagt vidt og bredt: Denne udnævnelse signalerer, at der er håb for ALLE ;-)

#dererhåbforalle #deterhårdtatgåtilsømand #værdatkæmpefor

Det gjorde ikke min glæde mindre, at det var en bestemt kollega i Center for Reservestyrken, der overrakte distinktionerne. Omtalte kollega er oberst, men han er nok mest kendt som prins af Danmark. Det var H.K.H. Prins Joachim, der viste mig den ære. Center for Reservestyrken er et nyt koncept, som er sat i verden fra 1. januar. Min hovedarbejdsplads som journalist, nemlig InterForce-sekretariatet, er nu indlejret i Center for Reservestyrken.

Færøerne venter
Forfremmelsen sker i anledning af, at jeg 4-6 uger om året nu skal gøre tjeneste ved Arktisk Kommando (AKO), og jeg er topglad for, at de har valgt mig til en spændende stilling. Der er mere ledelsesansvar i min nye designering, hvilket er grunden til forfremmelsen.

Nedenfor en masse billeder af bl.a. prinsen samt noget om min tid i Søværnet hidtil og om fremtiden i AKO.

STS - et fantastisk sted!
Lidt vemodigt er det, at jeg samtidig efter fire et halvt år forlader Søværnets Taktiske Stab (STS) hvad angår tjenesten som reservist. Uanset at jeg har været mange gode steder i den første lange del af min karriere, hvilken foregik i Hæren, er STS helt ubetinget den for mig bedste designeringsenhed, jeg har været tilknyttet. Rammer, opgaver, ansvarsgrad, kolleger, muligheder generelt: Det er tip-top fantastisk fedt at være reserveofficer ved STS. Jeg kan kun opfordre kolleger fra reserven (og linjen, sådan set også) til at holde øje med Job i Forsvaret og søge, hvis lejligheden byder sig. Du kan sandsynligvis også bruges, selvom du er født ved et andet værn end Flåden.

1. dec. 2017: Det meste af STS samlet i Søværnets Officersskole, Nyholm, foran det kæmpe maleri af Slaget i Køge Bugt 1677. Foto: OK-R M.V. Knudsen
Vemodet viger heldigvis for forventningens glæde over de kommende opgaver: Fremover er jeg som reserveofficer tilknyttet Arktisk Kommando (AKO), der forventer både taktisk tjeneste og diverse planlægning fra min side. Jeg kender lidt til AKO allerede, og AKO lidt til mig, hvilket åbenbart var til min fordel. 4-6 uger om året skal jeg fremadrettet gøre tjeneste som operationsofficer (OPO) på Færøerne, hvor AKO har et lille forbindelseselement under ledelse af en kommandørkaptajn.

Jeg ser vanvittigt meget frem til det næste kapitel i det, jeg begyndte at drømme om som 13-årig: at være reserveofficer i det danske Forsvar.

Billeder fra ceremonien
Lidt flere billeder fra den gode dag nedenfor, alle taget af Kim Callaghan Olsen og kraftigt efterbehandlet af skribenten (Kim: næste gang indstiller du lidt på det kamera!).Ingen kommentarer: