torsdag, december 14, 2017

De danske kontrolmarcher til Nijmegen er aflyst

Trange tider. De, der kender noget til Nijmegenmarchen med dens mange tusinder af militære deltagere fra hele verden, kan se værdien i, at Danmark siden 1964 har stillet med uniformerede repræsentanter fra forsvaret. Det koster nogle penge at opstille en dansk delegation i lejren Heumensoord, men det sikrer, at de omkring 500 danske soldater, flyvere og søfolk er under militær kommando hele ugen. Derudover støtter Dansk Nijmegendelegation (DNK) med blandt andet sanitetstjeneste, hvilket er med til at sikre, at Danmark er en af de nationer med højeste antal procent, der gennemfører. De danske marchgængere i Holland repræsenterer vores uniform på fornem vis og bidrager til resten af verdens opfattelse af danske styrker som professionelle.

Besparelser
Men med mindre, man kun ser reality-tv eller aldrig åbner en avis, er man nok klar over, at forsvaret trods et såkaldt "substantielt løft" skal spare overalt. Nu har det fået konsekvenser for DNK: Næste år arrangerer DNK ikke nogen af de ellers arbitrære kontrolmarcher på 2x40 km hjemme i Danmark forud for Nijmegenmarchen.

Læs mere om denne og andre konsekvenser nedenfor.


Gode 2x40-marcher
Da DNK altså ikke længere arrangerer kontrolmarcher, er det nu op til holdførerne at sikre, at deres gængere får gået 2x40 km i foråret - med 10 kg oppakning for de, der er under 50 år. Enkeltgængere bør naturligvis også gå en kontrol for deres egen skyld, med mindre de er så rutinerede, at de kender deres træningstilstand med eller uden selvkontrol. Personligt har jeg helt sikkert tænkt mig at gå kontrol, hvis der også næste år er tid til Nijmegen for mig.

Til formålet kan jeg anbefale fx Elsborgmarchen i Gøteborg, RAF 2 Day March i England (det bliver min), Slagelsemarchen og Hærvejsmarchen i Viborg, som alle ligger i første halvdel af året. Sidstnævnte skal man dog passe lidt på med hvad angår vægt, da den er noget mere bakket end Nijmegen. Ud over selvstændig kontrol er der andre konsekvenser af besparelserne.

Intet orkester og højere deltagergebyr
DNK har deltaget i et planlægningsmøde med de hollandske arrangører og andre landes repræsentanter, og stabschef, major Benny Stensdal har på Facebook meddelt følgende:
  • Kun få ændringer til ruterne og rastepladserne
  • Opbygning og indretning af lejren i Heumensoord bliver som i 2017
  • Deltagergebyret og pris for opholdet i lejren er steget, så pris for deltagelse forsvaret stiger med 100 kr. til 2700 kr.
  • Ingen deltagelse af Dansk Musikorkester, som hidtil har spillet gængerne ud ad lejren og underholdt gængere og tilskuere på ruten
  • DNK har fået tildelt 460 pladser

Tilmelding og en kommentar
Tilmelding til uniformeret deltagelse i Nijmegenmarchen 2018 åbner den 29. januar på www.nijmegen.dk.

En personlig kommentar til besparelserne: Sådan er det. Det positive er, at vores system stadig ser en værdi i, at vi hvert år muntrer os med en gåtur, som:
  • holder os i form som soldater
  • udbreder kendskabet til dansk forsvar på positiv vis internationalt
  • skaber kontakter, venskaber og netværk blandt soldater på tværs af landegrænser
Læs min redegørelse for, hvad Nijmegenmarchen egentlig er for en størrelse her.

Dette indlæg er baseret på info fra DNK's facebookside.

Ingen kommentarer: