torsdag, november 23, 2017

Ridderkorset af Dannebrogordenen

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har primo 2017 udgivet en bestemmelse for dekorering med Dannebrogordenen. Du kan læse mere omkring processen for indstilling på HR-portalen.
Oberstløjtnanter, kommandørkaptajner og stabslæger af 2. grad af reserven på kontrakt for reservepersonel kan indstilles til dekorering med Ridderkorset af Dannebrogordenen fra ca. otte år før pensionering. Tidligere kunne oberstløjtnanter, kommandørkaptajner og stabslæger af 2. grad af reserven først dekoreres tidligst to år før pensionering.

Som noget nyt kan oberster og kommandører af reserven på kontrakt for reservepersonel nu indstilles til dekorering med Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen ca. to år efter udnævnelse i graden forudsat, at der er forløbet mindst seks år siden dekorering med Ridderkorset af Dannebrogordenen. Er du interesseret i at vide hvilke reserveofficerer, der i oktober 2017 blev dekoreret med en Dannebrogorden, kan du finde oplysninger om dette på Kongehusets hjemmeside.

Kilde: Nyhedsbrev fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS)

Ingen kommentarer: