fredag, november 17, 2017

Hæren får ny UBH i januar 2018 (det blev så juli ...)

Ny UBH på vej. Marchteam Bjørnebanden, a.k.a. Uniformsnyt Tidende, kan viderebringe endnu en nyhed på beklædningsområdet for landets væbnede styrker.

Hærens Chefsergent har tidligere annonceret generel opstramning i værnet, og nu udmønter dette sig naturligt nok i en ny udgave af Uniformsbestemmelser for Hæren (HRN 312-011 UBH). Læs Hærchefsergentens meddelelse nedenfor.

Redigering 12. marts: opdateringen udskudt til april, og der vil det stadig ikke være alle ændringer, der publiceres.

Redigering 10. juli: Nu er UBH'en endelig kommet. Find dén samt det nye eksercitsreglement (juni 2018) i denne artikel."Hærens uniformsbestemmelser, i daglig tale UBH, kommer i en ny version januar 2018. Der kommer mange ændringer. Ændringer, der giver mening for soldaten i hverdagen! Hærens standarder er i fokus, respekten for uniformen fastholdes. Jeg får ofte spørgsmål om bæring af faldskærmsvinger fx om udenlandske vinger. I den nuværende UBH er det svagt formuleret. I den nye version vil området blive strammet op. Udenlandske faldskærmsvinger må anlægges, når uddannelsen er gennemført i militært regi i udlandet. Faldskærmsspring viser mod, en egenskab soldaten naturligt har. Hæren anerkender allerede Dansk Faldskærms Unions vinge i den nuværende UBH. Det fortsætter naturligvis i den nye UBH. Glæd jer, I bliver overrasket - positivt."

Opdatering fra HRN CSG den 12. marts.
Næsten hele den korte meddelelse handler om bæring af faldskærmsvinger. Umiddelbart er dette pudsigt for jeres skribent, for jeg ville TRO, at der var RIGELIGT andre ting at tage fat på; langt mere iøjnefaldende problemer. Såsom generelt meget uensartet påklædning. Såsom bæring af T-shirt som yderpåklædning i garnison. Såsom bæring af ukurante medaljer og ordensspænder. Såsom usoigneret hår- og skægfremtoning.

Det sagt: Jeg har faktisk ikke så god føling med det mere, da det trods alt er 4½ år siden, at jeg forlod Hæren til fordel for Søværnet. Hæren og mit gamle regiment er dog naturligvis stadig mit hjerte nær, hvilket er grunden til, at jeg render rundt og har en mening. Derudover kan det være et tilfældigt nedslag, at det lige er vinger, der bliver fremhævet i nyheden.

Redigering d.d.: Hærchefsergenten har besvaret min undren. Han skriver:

"Vinger er kun en lille ting, men et konkret spørgsmål som jeg ofte får. Den nye UBH tager fat i mange områder. Den svarer på mange af de ting, som den moderne soldat efterlyser. Samtidig skal respekten om uniformen sikres igennem en større ensartethed."

Udmærket.

I får UBH'en her på hjemmesiden til januar. Jeg glæder mig til at læse den og er fuld af forhåbning om, at Hærchefsergentens mission lykkes.

/Thorbjørn Hein

Kilde: Hærchefsergents facebookside.

Ingen kommentarer: