søndag, februar 23, 2014

Nyt i foreningen: De Unge Bjørne (DUB)

Bjørn Fyhn, formand for De Unge Bjørne
Marchmiljøet i Danmark har en overvægt af det guld, der er gråt. For de lidt yngre er det en god ting: På landevejene kan man i selskab med raske mennesker i den tredje alder suge livserfaring til sig, drikke skænkede glas af visdom samt imponeres over, hvor meget hurtigere ældre marchveteraner kan gå end - i andre henseender ellers toptrænede - ynglinge og dameynglinge.

Friskt blod
Det sagt sukker de fleste af os i vor obskure subkultur efter friskt blod til miljøet, og det kommer ikke meget friskere eller af ædlere marchafstamning, end når der er tale om ægteparret Fyhns unge søn, Bjørn. Bjørn fik sin marchdebut i februar, da han tronende i sin barnevogn gennemførte 7 km-ruten af Den Maritime Fastelavnsmarch (se reportage her). Vognen blev skubbet af hans forældre, men man er lovlig undskyldt, når man stadig er på sit første leveår. Den unge mand har således allerede sin første officielle event under bæltet, og for denne indsats er han blevet tillagt både hæder og ansvar.

Læs videre nedenfor

De Unge Bjørne
Bjørn Fyhn er nemlig blevet befalet til stillingen som formand for foreningens nye ungdomsafdeling, De Unge Bjørne (DUB). Unge Bjørne defineres som medlemmer i alderen 0 til 17 år, og medlemsskab er gratis. Optagelseskriterierne er de samme som for resten af foreningen: at man kan efterleve foreningens formål og vedkende sig vedtægterne, samt at man bliver anbefalet af mindst to stillere blandt medlemmerne og godkendes af bestyrelsen.

Mon vi skal have MTBB Old Boys om føje år ...?
Generalforsamling i DUB
Det er bestyrelsens forventning, at Bjørn indkalder til generalforsamling i DUB omkring år 2028. Indtil da er hans mor stedfortræder (så ved hun dét).

DUB samles næste gang til 4. Burning Love Classic, 15. marts 2014.

Ingen kommentarer: