tirsdag, juli 02, 2013

Landsoldaten med den lille hornblæser - og ny march på vej

På vej hjem fra Lades kælder en søndag aften, februar 2006. Der er lidt tid, før 14'eren mod Frederiksberg kører fra Rådhuspladsen, og op ad gaderisten vælter der damp. Masser af det. Læs videre og hør om en unik, kulturhistorisk vandring, der bliver gennemført næste år: 1864 Marchen.Landsoldaten med den lille hornblæser er en statue af bronze på fundament af granit, som blev rejst i 1899 som et monument over de Slesvigske krige. Den står ved H.C. Andersens Boulevard, ikke langt fra Rådhuspladsen i København, og er skabt af billedhuggeren H.P. Pedersen-Dan.

Læs mere nedenfor

Rundt om statuen er der følgende inskriptioner hugget i stenfundamentet:
Forsiden: "1848-50 OG 1864"
Bagsiden: "REJST AF DANSKE MÆND OG KVINDER"

På forsiden af statuens sokkel er gengivet medaljen for deltagelse i de slesvigske krige, med et dobbeltportræt af kongerne under de to krige. Inskriptionen ved medaljens kant er:
Til venstre: "CHRISTIAN IX"
Til højre: "FREDERIK VII"

1864 Marchen næste år
At jeg vælger at poste disse gamle billeder netop nu, er, fordi det for nylig blev offentliggjort, at vi i 2014 har chancen for at opleve en unik, kulturhistorisk vandring. Weekenden 1.-2. februar 2014 er snævert omkring præcis 150-års-jubilæet for tilbagetrækningen fra Dannevirke. Man kan gå i soldaternes fodspor til minde om begivenhederne i 1864.

Marchen starter i Tyskland ved det historiske Dannevirke lørdag den 1. februar. Og går mod nord til den dansk-tyske grænse ved Padborg, hvor der er hvil, inden man 2. februar fortsætter mod Dybbøl.

Der bliver også arrangeret korte ture for hele familien.

Gode links!

  • Læs her om de musikalske dele af de slesvigske krige, også symboliseret ved statuen. Vidste du, at en sangbog var en del af soldaternes standardudrustning?
  • 1864 Dage er en række kulturhistorisk events, der tager udgangspunkt i 1800-tallets Danmark generelt, men med særligt fokus på de begivenheder, der udspillede sig i og omkring Sønderborgområdet i 1864.
  • Specifikt om marchen i anledning af 1864 Dage.


Læs med fremover
Hvis du har brudt dig om det, du lige har læst, opfordrer jeg til at følge os på Facebook og at føje bloggen til favoriter på NetworkedBlogs. I højre kolonne finder du et facebook-ikon, der fører dig til "Bjørnebandens side på FB-book". Nedenunder finder du "NetworkedBlogs", hvor du kan trykke "Follow this blog". Tak for støtten.

Ingen kommentarer: