torsdag, marts 07, 2019

Interview med et par tosser i Forsvarsavisen 2019-1

March leder til forståelse og venskaber

Altid oplysende Forsvarsavisen har i det spritnye nummer, 2019-1, en - synes undertegnede - glimrende artikel om march.

Journalist Michael Aagaard Jensen er manden bag. Hans helsides tekst med den rammende titel "Når gåturen bliver en livsstil" beskriver på fin vis, hvorfor et par militære tosser er gået hen og blevet marchmutanter: primært på grund af det sociale element i kombination med den friske luft
(øllen nævnes kun diskret). At de omtalte tosser er løjtnant-F Michael Thyregod og jeres blogger, orlogskaptajn-R T. Hein, gør det selvfølgelig ikke mindre læsværdigt. Lidt sjovt, at journalisten uden at kende til Thyregods og mit venskab har fundet frem til os som interviewpersoner hver især.

Fortsættes nedenfor.


Døde fordomme og levende Reservestyrke

Det kom også med, hvordan jeg har fået knust nogle fordomme, jeg som ung officer havde bygget op angående Hjemmeværnet og dets frivillige. Jeg skal love for, at jeg har rykket mig meget i min holdning til den sag siden 1997 - men Hjemmeværnet har også rykket sig, så det giver god mening.

Dét budskab ville jeg gerne give videre til kollegerne i Forsvaret, lige så vel som det faktum, at Reservestyrken i det nye forsvarsforlig er udset en større rolle. Når jeg engang imellem står i et interview på den anden side af diktafonen, danner jeg mig altid et mål for et eller flere budskaber, jeg gerne vil have flettet ind, og det lykkedes (ved Michael Aagaards mellemkomst og forståelse) også denne gang, so mission successful. Forsvarsavisen udkommer i over 26.000 eksemplarer, så forhåbentlig rammer budskabet et par stykker.

Reservestyrken - med stort R!
Bling var grunden til 1. Nijmegen, det er jeg ærlig om!
Den eneste lille ærgrelse er, at korrekturen har rettet "Reservestyrken" til "reservestyrken": I InterForce og resten af Center for Reservestyrken inde i Kastellet kæmper vi en kamp for bevidstliggøre folket om begrebet "Reservestyrken". Det er nemlig ikke det samme som "reserven", og det tror mange. Faktisk nok de fleste. Reservestyrken er en samlet betegnelse for Hjemmeværnets frivillige samt reserven, det vil sige officerer, sergenter og konstabler af reserven. Sidstnævnte gruppe, reservisterne, har en fuld militær uddannelse og får løn for deres anstrengelser i uniform, mens Hjemmeværnets frivillige prisværdigt og på bedste danske foreningsvis yder en kæmpe indsats for samfundet og Danmarks sikkerhed uden at få en krone for det.

Tilsammen udgør de - vi - robustheden i Danmarks sikkerhed. Hverken mere eller mindre.

Og at korrekturen har rettet til lille r peger sådan set kun tilbage på os i Center for Reservestyrken, for vi skal mere ud over rampen med at forklare begrebet. Hvem er det forresten, der er kommunikationsfidus i det foretagende?! Hov, vent ... :-)

Artiklen er at finde på side 26 (link).

P.S. Husk 21 km fornøjelsesmarch Burning Love Classic på lørdag, start 700 meter fra Østerport.

Ingen kommentarer: