onsdag, april 10, 2013

Gardere på Amalienborg reddede liv

De tre gardere og sergenten.
Set fra venstre: Sergent A. Kjærsgaard, garder R.B. Truelsen,
garder A.F.H. Kolind og garder H.K. Jahnsen. 
Livreddende førstehjælp

I går, den 9. april, fik en civil borger hjertestop ved Amalienborg, og vagten gav livreddende førstehjælp.

Førstehjælp er en af de grundlæggende færdigheder rekrutterne ved Livgarden skal tilegne sig. Den bliver løbende repeteret under tjenesten, hvilket kom en civil borger til gode umiddelbart efter vagtskiftet på Amalienborg den 9. april.

Et ældre ægtepar var på vej til slotspladsen, for her at se deres barnebarn på vagt, da manden pludselig fik et ildebefindende. Dobbeltposten ved Frederik d. 8's palæ kontaktede sergenten, da en forbipasserende havde henvendt sig til posten og gjort opmærksom på hændelsen cirka 150 meter nede ad Amaliegade i retning mod Kastellet.

De værnepligtige repeterer løbende førstehjælp. 
Sergenten og tre postfrie gardere ilede til stedet, med en hjertestarter, og påbegyndte straks livreddende førstehjælp. Få minutter efter ankom en ambulance, og herefter tog behandlerne over.

Efter at have bragt den civile til hospitalet tog behandlerne kontakt til vagten og meddelte sergenten, at borgeren var ankommet på hospitalet. Behandlerne roste vagten for den handlekraft, der var blevet udvist.

Tekst og foto: Forsvaret
Ingen kommentarer: